Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Dryopteris cristata (L.) A. Gray - kapraď hřebenitá v Kraji Vysočina

Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), Jezdovice [JI], 26.6.2006, foto Luděk Čech
Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), Jezdovice [JI], 26.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: - Polypodiopsida
 • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
 • Čeleď: Dryopteridaceae - Kapraďovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Kapraď hřebenitá je bažinný druh rostoucí téměř souvisle od západní Sibiře do střední a severní Evropy. Do jižní a západní Evropy druh zasahuje pouze již jen nesouvisle a ojediněle. Druhá část areálu se vyskytuje ve východní části Severní Ameriky. V České republice se jedná o vzácný kriticky ohrožený druh s centry rozšíření zejména na Třeboňsku, Dokesku a Královéhradecku, jinde se vyskytuje ojediněle (Ekrt in Kaplan et al. 2016a). Jedná se o druh rostoucí na minerotrofních rašeliništích, bažinách a sukcesních stádiích těchto biotopů, jako jsou rašelinné březiny, vrbiny, rákosiny. Na Vysočině se vyskytují pouze 3 lokality kapradě hřebenité, které byly nalezeny v nedávné době. Zatímco ve Žďárských vrších byl zaznamenán jediný polykormon v NPR Radostínské rašeliniště (Peterka 2014), tak v rašelino-olšovém litorálu Jezdovického rybníka u Třeště roste velmi početná populace čítající stovky jedinců (Čech 2006 MJ). Poslední nalezená populace roste na okraji rákosiny a mladé sukcesně vzniklé olšiny za rybníkem Jezírko v komplexu rybníků Na Pouštích vjv. Třeště a čítá okolo dvou desítek jedinců (Ekrt et al. 2015 MJ). Všechny tři stávající lokality kapradě hřebenité se vyskytují na relativně stabilních biotopech a kromě přímé likvidace nejsou v současné době v zásadě ohroženy. Negativní roli v dlouhodobém měřítku by mohly sehrát pokračující sukcesní změny stávajících lokalit.
Mapa výskytu - kapraď hřebenitá - Dryopteris cristata
Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), NPR Radostínské rašeliniště [ZR], 25.7.2016, foto Josef Komárek
Kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), NPR Radostínské rašeliniště [ZR], 25.7.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Dryopteris cristata (L.) A. Gray - kapraď hřebenitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.