Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Knautia drymeia Heuff. - chrastavec křovištní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Dipsacales - Štětkotvaré
  • Čeleď: Dipsacaceae - Štětkovité

V ČR pouze K. d. subsp. drymeia.

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Nominátní poddruh chrastavce křovištního má zajímavý areál, který se táhne od s. Balkánu přes Panonskou nížinu a v. předhoří Alp přes české země až do Saska. V ČR se tento vytrvalý lesní druh vyskytuje především na jz. a střední Moravě a v přilehlé části v. a středních Čech. Výskyt na Vysočině do značné míry sleduje rozšíření mezofilních listnatých lesů nižších středních poloh, především dubohabřin. Chrastavec křovištní je vcelku hojný v zalesněných údolích řek na Třebíčsku, odkud zasahuje i do lesů západně od Třebíče a údolím řeky Jihlavy až k Jihlavě. Dalším územím, kde je na Vysočině druh častější, je teplejší s. část Havlíčkobrodska. Relativně vzácný je na Žďársku, kde se vyhýbá vyšším polohám Žďárských vrchů a úplně chybí na celém Pelhřimovsku. Typicky se vyskytuje v humózních dubohabřinách na čerstvě vlhkých půdách se slabě kyselou až bazickou reakcí, může však růst také na sušších okrajích lužních olšin či v lesních lemech. U některých populací rostoucích mimo lesní prostředí není vyloučen ani jejich hybridogenní původ vlivem introgrese běžně rozšířeného chrastavce rolního. Chrastavec křovištní je ohrožen především převody listnatých lesů na jehličnaté monokultury, ruderalizací bylinného patra a také šířením invazních druhů rostlin, především netýkavky malokvěté.
Mapa výskytu - chrastavec křovištní - Knautia drymeia

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Knautia drymeia Heuff. - chrastavec křovištní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.