Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Euphrasia micrantha Rchb. - světlík drobnokvětý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Scrophulariaceae - Krtičníkovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Světlík drobnokvětý je boreálně subatlantským druhem. Roste od severního Španělska přes Britské ostrovy po Dánsko a ve Skandinávii. Ve střední Evropě roste v Německu, Rakousku a Polsku, v České republice probíhá východní hranice jeho rozšíření přes Vysočinu přibližně na linii Slavonice - Svitavy. Jeho biotopem jsou vřesoviště a pastviny na živinami chudých půdách a dále vysychající rašeliniště, případně i světlé bory a acidofilní doubravy. Jedná se o jednoletého poloparazita, populace tak k přežívání potřebují porosty s otevřenými místy pro vývoj semenáčků. Jedná se o obtížně determinovatelný druh, který je třeba revidovat specialistou. Ověřený výskyt E. micrantha pochází od Samotína u České Bělé, který zde uvádí specialista na tento rod Smejkal (Domin 1923 in Smejkal 1964). Další údaje je třeba přejímat s opatrností, jelikož druh lze zaměnit za méně větvené rostliny E. nemorosa. Na Vysočině pocházejí další údaje z floristického kurzu České botanické společnosti 1974 u Ježova a Humpolce (Skalický & Štech 2000) a dále pak u Vlkosovic (Nováček 1952) a Antonky (Nováček 1958 in Čábera 1969) nedaleko Kamenice nad Lipou. Světlík drobnokvětý je ohrožen jak zarůstáním po ukončení tradičního hospodaření (pastva) a přímou likvidací lokalit (zalesňování, rozorávání).
Mapa výskytu - světlík drobnokvětý - Euphrasia micrantha

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Euphrasia micrantha Rchb. - světlík drobnokvětý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.