Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cirsium heterophyllum (L.) Hill - pcháč různolistý v Kraji Vysočina

Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Pcháč různolistý je euroasijský druh se subboreálně laděným charakterem rozšíření. Má poměrně širokou ekologickou amplitudu. Doprovází pestrou škálu především nelesních společenstev nebo světlé rozvolněné lesní vegetace. V České republice, podobně jako jinde ve střední Evropě, leží těžiště rozšíření v horských oblastech, zejména v Čechách. Také na Vysočině je vázán na vyšší polohy a v nižších oblastech chybí. Ve Žďárských vrších je to relativně hojný druh doprovázející vlhké, rašelinné louky i sušší, střídavě vlhké trávníky. Naopak v centrální a jihozápadní části území je poměrně vzácný. Je zde známa řada lokalit, ovšem často se jedná o jednotlivé výskyty několika málo rostlin na okrajích rašelinných luk, ve zbytcích původních krátkostébelných trávníků podléhajících sukcesi dřevin apod. Pcháč různolistý zde rozhodně netvoří typickou subdominantu lučních společenstev, jak je to typické v horských oblastech. Jeho populace jsou zde zranitelné a snadno mohou zaniknout v důsledku sukcese dřevin, zalesnění, nevhodně umístěných stavebních (tůně, rybníky) a hospodářských zásahů. Podobně jako většina druhů vázaných na nelesní společenstva, pro dlouhodobé přežití Cirsium heterophyllum je důležitá pravidelná péče (kosení, pastva) o nelesní stanoviště.
Mapa výskytu - pcháč různolistý - Cirsium heterophyllum

Lokality

Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt
Pcháč různolistý (Cirsium heterophyllum), NPR Žákova hora [ZR], 10.7.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cirsium heterophyllum (L.) Hill - pcháč různolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.