Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cuscuta lupuliformis Krock. - kokotice chmelová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Liliales - Liliotvaré
  • Čeleď: Cuscutaceae - Kokoticovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kokotice chmelová je parazitická rostlina stromů a keřů. Napadá např. javory, topoly, vrby, jilmy, jasany, růže či hlohy a vzácně i některé byliny. Rozšířena je od střední Evropy přes Ukrajinu a Rusko až po Bajkal a sz. Čínu. Ve střední Evropě se vyskytuje zejména podél větších řek, např. Labe,Rýnu, Dunaje či Odry. V České republice je nejhojnější na jižní Moravě podél Dyje od Jevišovky po Břeclav a její výskyty nepřesahují nadmořskou výšku 200 m. V 19. století byla udávána na 3 lokalitách v Čechách a ve 20. století je známa z Prahy. K Vysočině se vztahuje údaj od Kladerub nad Oslavou, kde rostla údajně na kopřivách a vlhkomilné vegetaci roztroušeně při Oslavě (Urc in Chytil 1979). Bohužel tento údaj není pravděpodobně doložen herbářovou položkou a tak zůstává výskyt této zajímavé rostliny na Vysočině sporný.
Mapa výskytu - kokotice chmelová - Cuscuta lupuliformis

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cuscuta lupuliformis Krock. - kokotice chmelová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.