Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Ventenata dubia (Leers) Coss. - ovsiřík štíhlý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Poaceae - Lipnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Těžiště rozšíření ovsiříku štíhlého je ve východní Evropě odkud disjunktivně vyznívá směrem na východ až do předhůří Kavkazu a směrem na západ na řadu míst střední, západní a jižní Evropy a severní Afriky. Na našem území se jedná o velmi vzácný, ostrůvkovitě rozšířený druh vázaný na suché výslunné kamenité stráně, suché úhory, pole a meze s velmi rozvolněným nezapojeným drnem. Početnější výskyt druhu je znám z Bílých Karpat, jihozápadní Moravy, středního a Povltaví, Plzeňska a Kadaňska. Na Vysočině je výskyt druhu soustředěn na Třebíčsko a představuje okrajovou oblast výskytu na jihozápadní Moravě. S výjimkou lokalit u Vícenice a Zňátek u Náměště nad Oslavou (Čech 2003 MJ, Lysák 2003 NDOP) jsou všechny známé lokality v současnosti nezvěstné. Podle charakteru známých nálezů byl druh vázán převážně na rozvolněné písčité a suché plochy podél polních cest, železnice apod. Ústup druhu, tak zřetelně souvisí se zánikem nezapojených vysychavých, často písčitých stanovišť v krajině. Druhu by teoreticky mohlo pomoci zavedení periodicky zoraných tzv. biopásů po okrajích polí v oblasti jeho recentního výskytu.
Mapa výskytu - ovsiřík štíhlý - Ventenata dubia

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Ventenata dubia (Leers) Coss. - ovsiřík štíhlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.