Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Agrostemma githago L. - koukol polní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Koukol polní je jednoletý druh s širokým euro-asijským areálem. V České republice to byl dříve hojný plevel obilných polí, avšak v důsledku změn agrotechnických postupů v zemědělství (čištění osiva, aplikace herbicidů) na celém území téměř vymizel. Na Vysočině se druh v minulosti zřejmě vyskytoval hojně na celém území, historické údaje jsou bohužel velmi kusé. Jelikož se jednalo o hojný druh, jeho lokality se vůbec neuváděly nebo uváděly povšechně např. „Nové Město n. Mor.: mezi obilím zcela obyčejný plevel“ (Havelka 1896). Reálné rozšíření v mnohých lokalitách/oblastech bylo tedy v minulosti bezesporu početnější. Dosud z území Vysočiny máme údaje o výskytu koukolu pro 22 kvadrátů rozmístěných prakticky po celém území.
Mapa výskytu - koukol polní - Agrostemma githago

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Agrostemma githago L. - koukol polní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.