Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Phyteuma orbiculare L. - zvonečník hlavatý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Campanulaceae - Zvonkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Zvonečník hlavatý je velmi proměnlivý taxon, který zahrnuje poměrně složitý soubor subspecií a přechodných populací, často nejasné systematické hodnoty. Celý komplex je rozšířený v oblasti od západní Francie po Litvu, Balkánský poloostrov a Apeniny. Biotopem jsou jednak slatiny a louky nižších poloh, ale také skalnaté stráně a podobná nelesní společenstva subalpinského stupně. V České republice roste vzácně, místy roztroušeně až ostrůvkovitě. Na Vysočině je jeho výskyt ojedinělý, známé jsou pouze čtyři lokality. Historické údaje se vztahují k Rušínovu v podhůří Železných hor (Hadač et al. 1994), k Hosovu u Jihlavy (Kovanda in Slavík 2000) a k osadě Svatá Kateřina na severozápadním úpatí Jihlavských vrchů (Kovanda in Slavík 2000). Jediná recentní lokalita byla objevena relativně nedávno nedaleko Dudína na pomezí Jihlavska a Pelhřimovska (Špačková 2004 NDOP, not. Čech 2009). Zvonečník hlavatý zde roste na nevelké, druhově pestré a květnaté loučce ve společenstvu na přechodu mezi vegetací druhově bohatých podhorských trávníků, mezofilních luk a vlhkých ostřicových porostů. Populace byla velmi malá, ale louka byla pravidelně kosena a je pravděpodobné, že druh se zde vyskytuje stále. Zvonečník hlavatý patří k nejohroženějším druhům naší flóry právě proto, že většina jeho lokalit zanikla v důsledku absence pravidelného hospodaření či naopak po zintenzivnění a devastací původních druhově bohatých lučních společenstev. Proto je důsledná aktivní ochrana populace u Dudína důležitá nejen z regionálního pohledu.
Mapa výskytu - zvonečník hlavatý - Phyteuma orbiculare

Lokality

Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), Dudín [JI], 27.5.2007, foto Luděk Čech
Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), Dudín [JI], 27.5.2007, foto Luděk Čech
Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), Dudín [JI], 2.6.2007, foto Libor Ekrt
Zvonečník hlavatý (Phyteuma orbiculare), Dudín [JI], 2.6.2007, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Phyteuma orbiculare L. - zvonečník hlavatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.