Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Achillea pannonica Scheele - řebříček panonský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Řebříček panonský roste převážně ve východní Evropě od jihozápadního Ruska a Turecka po Bavorsko a střední a severní Německo. V České republice se druh vyskytuje tedy při své severozápadní areálové hranici. Výskyt v ČR je soustředěn do teplých oblastí jihovýchodní Moravy a středních a severních Čech (Danihelka in Kaplan et al. 2015). Roste nejčastěji na stepních stráních, převážně na substrátech s vyšším obsahem uhličitanu vápenatého. Z jižní Moravy druh proniká severozápadním směrem k okrajům Českomoravské vrchoviny říčními údolími. Ze 40 let 20. století existuje herbářová položka druhu sbíraná v prostoru Mohelenské hadcové stepi (Kvapilík 1938 OLM). V roce 2016 byl řebříček panonský překvapivě nalezen na lokalitě Knížecí seč v údolí řeky Rokytné jižně obce Šemíkovice (Ekrtová & Ekrt 2016b, rev. J. Danihelka). Tato lokalita je regionálně významná především výskytem bazických sprašových podkladů a vyskytuje se zde široké spektrum extrémně vzácných bazifilních druhů. Druh se zde vyskytuje v bohaté populaci v porostu Stipa capillata při okraji šipákové doubravy. Stanoviště za ohroženo zatím zcela nepatrně pouze mírným zarůstáním křovinami.
Mapa výskytu - řebříček panonský - Achillea pannonica

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Achillea pannonica Scheele - řebříček panonský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.