Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Veronica montana L. - rozrazil horský v Kraji Vysočina

Rozrazil horský (Veronica montana), Vílanec [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt
Rozrazil horský (Veronica montana), Vílanec [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C3 = ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Rozrazil horský je atlantský až subatlantský evropský druh s těžištěm výskytu v západní a střední Evropě. Roste od Britských ostrovů, Francie, Holandska a nejjižnější Skandinávie do severozápadní části východní Evropy. V jižní a jihovýchodní Evropě se však již vyskytuje pouze disjunktivně a to především ve vyšších horských polohách. Na našem území se vyskytuje v chladnějších a vlhčích středních polohách a nižších horských polohách. Roste většinou v bučinách a bukojedlinách, často v údolích potoků a na prameništích. Těžiště výskytu leží ve východních Čechách a na severní, severovýchodní Moravě (Danihelka in Kaplan et al. 2016a). Také na Vysočině se druh vyskytuje roztroušeně na větší části území, v širokém pásu procházejícím od jihozápadu až jihu přes centrální Vysočinu do Žďárských vrchů a podhůří Železných hor. Chybí na většině Třebíčska a větší části Velkomeziříčska. Dále údaje chybějí z části Pelhřimovska a Havlíčkobrodska. Druh zaznamenal částečný ústup, ale stále má i velký počet recentních lokalit. Na řadě míst je však velmi vzácný a vyskytuje se jednotlivě. Početné a rozsáhlé populace nebývají časté (např. PR Vílanecké rašeliniště). Rozrazil horský je ohrožen především likvidací listnatých lesů, zejména olšin a bučin a jejich převody na jehličnaté lesní kultury s dominantním smrkem.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - rozrazil horský - Veronica montana

Lokality

Rozrazil horský (Veronica montana), Vílanec [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt
Rozrazil horský (Veronica montana), Vílanec [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt
Rozrazil horský (Veronica montana), Vílanec [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt
Rozrazil horský (Veronica montana), Vílanec [JI], 19.5.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Veronica montana L. - rozrazil horský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.