Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord. et Fourr.) Thell. - tařice horská gmelinova v Kraji Vysočina

Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 1.4.2010, foto Luděk Čech
Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 1.4.2010, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Tařinka horská Gmelinova roste ve střední a východní Evropě (Španiel et al. 2012). V České republice je vázána na výslunné skalnaté svahy, skalní stepi a stepní trávníky, řidčeji písky ve dvou oddělených arelách, v severozápadních a středních Čechách a na jihozápadní a jižní Moravě. Na Vysočinu zasahuje do oblasti hadcového ostrova u Mohelna a Dukovan v údolí Jihlavy. Z tohoto území existuje řada historických i recentních údajů (např. Dvořák 1906 ZMT, not. Čech 1999–2015). Zcela ojedinělý údaj pochází z Dřínové hory u Kramolína (Horák in Chytrý & Horák 1997) a je otázkou, zda zde skutečně tařinka horská rostla, anebo se jedná o mylné uvedení tohoto druhu. Zajímavá je také skupina lokalit z jižního okraje regionu od Jemnice, přes Moravské Budějovice a Biskupice v údolí Rokytné, kde druh udává pouze Güttler (1928, 1929b). Také zde se nabízí otázka, zda se nejedná o systematickou záměnu jmen taxonů, nebo jiný typ přepisu. V okolí Mohelna se druh vyskytuje s větší četností přímo na extrémním stanovišti hadcových skal a skalních stepí, kde je místy ohrožen expanzí dřevin na plochy hadcové stepi.
Mapa výskytu - tařice horská gmelinova - Alyssum montanum subsp. gmelinii
Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt
Tařice horská Gmelinova (Alyssum montanum subsp. gmelinii), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 14.4.2015, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord. et Fourr.) Thell. - tařice horská gmelinova v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.