Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Prunus fruticosa Pall. - třešeň křovitá v Kraji Vysočina

Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Třešeň křovitá je teplomilný keřík, jehož výskyt se táhne od střední Evropy přes severní Balkán až do střední Asie. Jedná se o světlomilný druh xerotermních stanovišť, jakými jsou skalnaté svahy, suché meze a lesní pláště. Na Vysočině reprezentuje třešeň křovitá typického průvodce teplejšího praebohemika, tedy průlomových údolí řek Jihlavy, Oslavy, Rokytné a Želetavky a jejich přítoků. Roste i v okolí Třebíče na žulosyenitových rozpadech s xerotermní vegetací. V důsledku zániku řady těchto lokalit mimo vlastní skalnaté svahy říčních údolí došlo při porovnání s minulostí k částečnému ústupu druhu. Stále relativně hojný je např. v okolí Mohelna. Třešeň křovitá je velmi citlivá na zástin. Její populace jsou ohroženy zejména zarůstáním xerotermních trávníků mezofilními křovinami a dřevinami, zalesňováním původního xerotermního bezlesí, ale také introgresí s dalšími zástupci r. Prunus (např. P. spinosa, P. vulgaris). Na některých lokalitách dnes můžeme nacházet již jen introgresí ovlivněné rostliny.
Mapa výskytu - třešeň křovitá - Prunus fruticosa

Lokality

Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), Pocoucov [TR], 30.4.2008, foto Luděk Čech
Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), Přibyslavice [TR], 12.6.2015, foto Libor Ekrt
Třešeň křovitá (Prunus fruticosa), Přibyslavice [TR], 12.6.2015, foto Libor Ekrt

Fotodokumentace

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Prunus fruticosa Pall. - třešeň křovitá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.