Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex ornithopoda Willd. - ostřice ptačí nožka v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
 • Řád: Poales - Lipnicotvaré
 • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Ostřice ptačí nožka má centrum rozšíření v Alpách, Karpatech a na Balkáně a poté na severu v jižní a střední Skandinávii. Z těchto území vyznívá do přilehlých částí Evropy. Roste na loukách , pastvinách, ve starých sadech a v lesních lemech na skalnatých stráních na bázemi bohatých podkladech. V České republice se vyskytuje velmi vzácně, relativně hojněji ale v moravských Karpatech a Předšumaví u Sušice. Jinde jsou známy jen jednotlivé lokality, podobně jako na vysočinské části podhůří Železných hor. Ostřice ptačí nožka zde roste třech lokalitách na opukových stráních u obcí Malochyně a Podmoklany.
Mapa výskytu - ostřice ptačí nožka - Carex ornithopoda

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex ornithopoda Willd. - ostřice ptačí nožka v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.