Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Gentiana cruciata L. - hořec křížatý v Kraji Vysočina

Hořec křížatý pravý (Gentiana cruciata), Rouchovany [TR], 3.7.2012, foto Luděk Čech
Hořec křížatý pravý (Gentiana cruciata), Rouchovany [TR], 3.7.2012, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
 • Čeleď: Gentianaceae - Hořcovité

V ČR pouze G. c. subsp. cruciata.

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Hořec křížatý je euro-asijský druh rostoucí souvisle v pásu od západní Sibiře po Pyreneje. Exklávně se vyskytuje v kavkazské oblasti. Doprovází subxerotermní louky a pastviny na minerálně bohatých hlubších a těžších půdách nebo mělčí půdy na vápencích. Těžiště rozšíření v České republice leží v nižších a teplejších oblastech severozápadních Čech a jižní Moravy, jinde se vyskytuje vzácně nebo chybí vzhledem k výskytu vhodných vápnitých substrátů. Na Vysočinu zasahuje pouze na jejím severovýchodním okraji na Svratecku, kde roste u Bolešína (not. Čech 2008) a Borovce (EVL U Hamrů, např. not. Čech 1999-2014). Další ojedinělé lokality jsou známy na Třebíčsku. Recentně hořec křížatý roste u Dalešic (např. Čech 2012 herb. Čech), Rouchovan (např. Juřička 2011 MJ) a na okraji vápencového lomu u Dešova (Houzarová 2014 ZMT). Historické údaje se vztahují k Náměšti nad Oslavou (např. Roemer in Formánek 1887), Jemnici (Güttler 1928, 1929b) a Moravským Budějovicím (Kirschner & Kirchnerová in Slavík 2000). Gentiana cruciata je druhem velmi citlivým na absenci pravidelného hospodaření na lokalitách (pastva, seč). Pro úspěšnou generativní reprodukci je nezbytné i výraznější narušení drnu, které může být realizováno občasným naoráním části porostu. V minulosti se mohl šířit i na úhory ponechané ladem a jen občasně přepásané. Hořec křížatý byl vždy na Vysočině vzácným a okrajově se vyskytujícím druhem. Podobně jako ve zbytku republiky zde ale ustoupil pravděpodobně výrazněji, než ukazují dostupná floristická data a také jeho současné populace nejsou početné. Druh je vázaný na semixerotermní biotopy s rozvolněným drnem. Ty mnohem snáze a rychleji podléhají ruderalizaci, případně sukcesi dřevin než výrazně vysýchavé xerotermy. Také jsou mnohem atraktivnější pro intenzivnější zemědělskou výrobu. Z pohledu ochrany přírody se jedná o mimořádně zajímavý druh, který si zaslouží pozornost ochrany přírody nejen na Vysočině.
Mapa výskytu - hořec křížatý - Gentiana cruciata

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Gentiana cruciata L. - hořec křížatý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (11. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.