Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Androsace elongata L. - pochybek prodloužený v Kraji Vysočina

Pochybek prodloužený (Androsace elongata), Biskupice-Pulkov [TR], 6.4.2011, foto Luděk Čech
Pochybek prodloužený (Androsace elongata), Biskupice-Pulkov [TR], 6.4.2011, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ericales - Vřesovcotvaré
 • Čeleď: Primulaceae - Prvosenkovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Pochybek prodloužený sensu stricto je kontinentálním druhem rostoucím souvisle od západního Kazachstánu až na Balkán. Ve střední a západní Evropě se objevují již jen izolované výskyty. V ČR je to vzácnější druh českého a moravského termofytika. Na Vysočinu pochybek proniká pouze z moravského termofytika na Náměšťsko a Třebíčsko, odkud postupuje dále údolím řeky Jihlavy až k Jihlavě. V těchto oblastech se jedná o druh velmi vzácný a řada lokalit známých v minulosti již zanikla. Zajímavé izolované výskyty byly v minulosti zaznamenány u Rozsíček u Telče (Formánek 1887) a v údolí Želetavky u Malého Dešova (Ondráčková 1994 ZMT). Pochybek prodloužený je teplomilná rostlina chudých písčitých až kamenitých půd, skalnatých svahů, periodicky narušovaných stanovišť jako jsou pole, úhory, narušovaná místy pastvin na xerotermních stanovištích. Místy byly zaznamenány výskyty i na vyloženě antropogenních stanovištích v obcích a na nádražích. Je ohrožen zapojováním vegetace v důsledku celkové expanze konkurenčně silných druhů, které se šíří v důsledku absence hospodaření a spadu dusíku i celkovou změnou ve struktuře krajiny.
Mapa výskytu - pochybek prodloužený - Androsace elongata

Lokality

Pochybek prodloužený (Androsace elongata), PR Údolí Brtnice [JI], 17.4.2011, foto Libor Ekrt
Pochybek prodloužený (Androsace elongata), PR Údolí Brtnice [JI], 17.4.2011, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Androsace elongata L. - pochybek prodloužený v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.