Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Equisetum hyemale L. - přeslička zimní v Kraji Vysočina

Přeslička zimní (Equisetum hyemale), Ledeč nad Sázavou [HB], 9.6.2009, foto Luděk Čech
Přeslička zimní (Equisetum hyemale), Ledeč nad Sázavou [HB], 9.6.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
 • Třída: Equisetopsida - Přesličky
 • Řád: Equisetales - Přesličkotvaré
 • Čeleď: Equisetaceae - Přesličkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Přeslička zimní je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule, který na jih zasahuje až do střední Ameriky. V Česká republice roste podél vodních toků při okraji jehličnatých i listnatých lesů roztroušeně v nižších a středních polohách zpravidla na neutrálních až bazických podložích. Na Vysočině je známa velmi vzácně v širším okolí Ledče nad Sázavou (např. Čech 1995 MJ, not. Čech 2009, Štech 1997 in Čech 2003, Těšínský 2001 NDOP). A historicky je uváděná od Jiřic u Humpolce (Hrouda in Hejný & Slavík 1988).
Mapa výskytu - přeslička zimní - Equisetum hyemale
Přeslička zimní (Equisetum hyemale), Ledeč nad Sázavou [HB], 9.6.2009, foto Josef Komárek
Přeslička zimní (Equisetum hyemale), Ledeč nad Sázavou [HB], 9.6.2009, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Equisetum hyemale L. - přeslička zimní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.