Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Crambe tataria Sebeók - katrán tatarský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
  • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Katrán tatarský je typickým ponticko-panonským druhem, rostoucím ve vegetaci teplomilných stepních trávníků na minerálně silných půdách. Přirozený výskyt v ČR je omezen na pahorkatiny v nejteplejší části j. Moravy. Na Vysočině byl druh ojediněle nalezen na jv. Třebíčsku na hranicích termofytika. Jednotlivé exempláře katránu vyrostly v letech 1979 až 1995 na sprašové stráňce u hliníku bývalé cihelny sv. od Dukovan (Ondráčková 1979, 1980, 1995 ZMT). S jistotou se jedná o druhotný výskyt tohoto taxonu.
Mapa výskytu - katrán tatarský - Crambe tataria

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Crambe tataria Sebeók - katrán tatarský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.