Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Salix silesiaca Willd. - vrba slezská v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Malpighiales - Malpígiotvaré
  • Čeleď: Salicaceae - Vrbovité

Ochrana a ohrožení

  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Vrba slezská je evropský druh s areálem výskytu omezeným na pohoří střední a jižní Evropy, konkrétně Sudety, Karpaty a hory Balkánského poloostrova. V České republice roste v horských až subalpínských polohách Krkonoš a Jeseníků, vzácně i Beskyd. Izolovaný výskyt ve Žďárských vrších na Vysočině je z pohledu současných znalostí problematický. Většina známých údajů o výskytu vrby slezské pochází z konce 80. a 90. let 20. století a udávají ji pouze Faltysová & Faltys. Kromě údaje v Květeně ČR od Studnic ve Žďárských vrších (Chmelař & Koblížek in Hejný & Slavík) ji už žádný z floristů z regionu Vysočiny neuvádí. Je s podivem, že druh dřeviny, který rostl v území údajně ještě před dvěma desítkami let, by v poslední dekádě nikdo nezaznamenal. Jelikož se jedná o determinačně obtížnější druh, mohlo dojít k systematickým záměnám a při současném stavu poznání považujeme výskyt vrby slezské ve Žďárských vrších za nejistý.
Mapa výskytu - vrba slezská - Salix silesiaca

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Salix silesiaca Willd. - vrba slezská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (7. 3. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.