Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Asplenium adulterinum Milde - sleziník nepravý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Monilophyta - Kapradiny
  • Třída: - Polypodiopsida
  • Řád: Polypodiales - Osladičotvaré
  • Čeleď: Aspleniaceae - Sleziníkovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Sleziník nepravý roste výhradně na hadcích a to převážně ve střední Evropě. Izolované výskyty druhu jsou známé také z Francie, Skandinávie a na Balkáně. V České republice se jedná o vzácnou kapradinu hadcových skal rostoucí zejména ve Slavkovském lese, Šumpersku a na Tišnovsku a velmi vzácně i jinde (Ekrt in Kaplan et al. 2016b). Recentně je znám pouze u Radňovsi (Suza 1948 BRNU, not. Čech 2006–2013, Čech & Komárek 2013 NDOP). Tato lokalita navazuje na blízké výskyty druhu na Tišnovsku (Drahonín, Rojetín), již za hranicí Kraje Vysočina. Historické údaje jsou od obce Věžná (Suza 1948 BRNU, PRC), Lhánic (Dvořák 1926 BRNM, ZMT, Suza 1926 BRNU) a z nedávné doby i od Mohelna (Grulich 1995 BRNU). Tento druh typický pro štěrbiny hadcových skal je potenciálně ohrožen přímou likvidací hadcových skalek, především však extrémním zastíněním skalního stanoviště náletem dřevin.
Mapa výskytu - sleziník nepravý - Asplenium adulterinum

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Asplenium adulterinum Milde - sleziník nepravý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.