Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip. - rmen rakouský v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
 • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Rmen rakouský má poměrně omezené rozšíření táhnoucí se od Malé Asie přes Balkán na jižní Moravu, kde souvislý areál končí. Exklávně se vyskytuje však ještě ve středních až severozápadních Čechách. Na našem území se jedná o typický segetální druh doprovázející pole, vinice, okraje polních cest nebo narušené plochy ve stepních trávnících. Na Vysočinu přesahuje z panonského termofytika a jedná se většinou o ojedinělé údaje. Recentně byl zaznamenán na polích u Přešovic (not. Čech 2011) a Dalešic (not. Čech 2012). Náhodné výskyty jsou ale známy také z centrální Vysočiny z okolí Havlíčkova Brodu a Ledče nad Sázavou. Jedná se především o historické údaje. Jediný recentní výskyt pochází z Bransouzského vrchu na sz. okraji Třebíčska (Čech 2008 ZMT). Cota austriaca doprovází teplomilná plevelová společenstva, která se na Vysočině vždy vyskytovala okrajově a často přechodně. Podobně jako v případě dalších polních plevelů spočívá ohrožení druhu v nadměrné aplikaci zemědělské chemie a totální likvidace plevelné vegetace na polích. Také absence narušených plošek na suchých stepních mezích a na okrajích polních cest značně omezuje možnosti výskytu druhu nejen v nejteplejší části Vysočiny, ale i jinde v České republice.
Mapa výskytu - rmen rakouský - Cota austriaca

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cota austriaca (Jacq.) Sch. Bip. - rmen rakouský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.