Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Myosotis discolor Pers. - pomněnka různobarvá v Kraji Vysočina

Pomněnka různobarvá pravá (Myosotis discolor), PP Kozének [TR], 12.5.2010, foto Josef Komárek
Pomněnka různobarvá pravá (Myosotis discolor), PP Kozének [TR], 12.5.2010, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Boraginales - Brutnákotvaré
  • Čeleď: Boraginaceae - Brutnákovité

V ČR pouze M. d. subsp. discolor

Ochrana a ohrožení

  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Pomněnka různobarvá je subatlantský druh, jehož areál sahá od z. Evropy do j. části Skandinávie, na Ukrajinu, do Srbska a z. části Středomoří; roste i v s. Africe. V ČR se tento jednoletý druh roztroušeně vyskytuje především v mezofytiku a jen vzácně v oreofytiku. Upřednostňuje sušší stanoviště na chudších propustných půdách, jako konkurenčně slabému druhu mu vyhovuje mezerovitá nezapojená vegetace. K typickým biotopům této pomněnky patří sušší rozvolněné trávníky, písčité okraje cest, kamenité stráňky a suché okraje světlých lesů. Vzácněji roste i na okrajích písčitých polí nebo v pískovnách. V poslední době se však stále více objevuje v různých typech sušších, mezofilních i vlhčích polokulturních luk, obvykle částečně ruderalizovaných. I v této vegetaci taxon vyhledává rozvolněná místa, drobné mezery a narušené plochy. Na Vysočině se pomněnka různobarvá vyskytuje roztroušeně po celém území, prozatím chybí v nejvyšších polohách Žďárských vrchů, kde je málo vhodných biotopů. Zdá se, že nálezů druhu v poslední době spíše přibývá. V naprosté většině se však jedná o sekundární výskyty v kulturních loukách, nálezů na sušších polopřirozených stanovištích je poměrně málo.
Mapa výskytu - pomněnka různobarvá - Myosotis discolor

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Myosotis discolor Pers. - pomněnka různobarvá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.