Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický - koniklec luční český v Kraji Vysočina

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), Mohelno [TR], 7.4.2009, foto Luděk Čech
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), Mohelno [TR], 7.4.2009, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §2 = Silně ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Koniklec luční český je taxon s areálem omezeným na území střední Evropy, kde je kromě našeho státu znám ještě z Německa, Polska, Slovenska, Rakouska a Maďarska. Je to světlomilná rostlina xerotermních trávníků, skalních terásek a výslunných lesních okrajů, vzácně i písčin. Preferuje suché půdy na bazickém i silikátovém podkladu. Těžiště rozšíření v České republice leží ve středních a severozápadních Čechách. Druhá arela se vzácnějším výskytem je na jižní Moravě. Na Vysočinu zasahuje v okolí Mohelna a Lhánic, odkud je známo několik lokalit. Nejvíce na západ zasahuje koniklec luční český na Klučovský kopec u Klučova jihovýchodně Třebíče (např. not. Čech 1999–2011). Na Vysočině a na celé jižní Moravě je tak výrazně vzácnější než koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Důvody ohrožení populací jsou však u obou taxonů podobné, souhrně charakterizované jako absence pravidelného hospodaření na lokalitách suchých trávníků a stepních strání.

Lokality

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), Mohelno [TR], 7.4.2011, foto Luděk Čech
Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), Mohelno [TR], 7.4.2011, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalický - koniklec luční český v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.