Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Carex riparia Curtis - ostřice pobřežní v Kraji Vysočina

Ostřice pobřežní (Carex riparia), Vílanec, PR Vílanecké rašeliniště [JI], 10.7.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice pobřežní (Carex riparia), Vílanec, PR Vílanecké rašeliniště [JI], 10.7.2014, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C4a = téměř ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Ostřice pobřežní je euroasijský taxon, jehož areál se táhne od západní Evropy až do střední Asie. V České republice tvoří dominantu ostřicových porostů v eutrofních nivách na dolních tocích řek, v lužních lesích a v litorálech vodních nádrží, může doprovázet i subhalofilní stanoviště. Mimo teplejší oblasti v nivách řek a rybničních oblastí se vyskytuje vzácně, což je i příklad Vysočiny. S výjimkou Třebíčska, kde je nejpočetnější koncentrace známých lokalit, se vždy jedná o ojedinělé výskyty v litorálech rybníků ostrůvkovitě rozeseté především v širším okolí Třeště, Jihlavy, Havlíčkova Brodu a Velkého Meziříčí. Jednotlivé údaje pochází ze severního a severovýchodního okraje území a od Ždáru nad Sázavou. Zcela exklávní výskyt je na rybnících Kámen a Šimpach na západním Pelhřimovsku (Kořínková 2009 NDOP). Na Vysočině druh, s výjimkou nejteplejších oblastí, většinou nevytváří rozsáhlé litorální formace, často se jedná o drobnější porosty, který pouze okrajově doplňují litorální vegetaci tvořenou dalšími v regionu běžnějšími dominantami. Ohrožení druhu spočívá v intenzivním rybničním hospodaření, kdy vysoké rybí obsádky totálně devastují veškerou litorální vegetaci a v nevhodně provedených odbahněních rybníků.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - ostřice pobřežní - Carex riparia

Lokality

Ostřice pobřežní (Carex riparia), Vílanec, PR Vílanecké rašeliniště, květenství [JI], 10.7.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice pobřežní (Carex riparia), Vílanec, PR Vílanecké rašeliniště, květenství [JI], 10.7.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice pobřežní (Carex riparia), Vílanec, PR Vílanecké rašeliniště, samičí klásek [JI], 10.7.2014, foto Libor Ekrt
Ostřice pobřežní (Carex riparia), Vílanec, PR Vílanecké rašeliniště, samičí klásek [JI], 10.7.2014, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Carex riparia Curtis - ostřice pobřežní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (1. 10. 2023).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.