Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Erysimum repandum L. - trýzel rozkladitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Brassicales - Brukvotvaré
 • Čeleď: Brassicaceae - Brukvovité

Ochrana a ohrožení

 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Přechodně zplaňující druh

Výskyt a rozšíření

 • Trýzel rozkladitý patří mezi typické archeofyty, tedy druhy, které se na naše území rozšířily ještě před zámořskými objevy. Původní rozšíření druhu je v černomořské oblasti, odkud se rozšířil do jižní poloviny Evropy, severní Afriky a jihozápadní Asie. Známe jej ale i z Velké Británie, Skandinávie, Indie, Austrálie a mírného pásu Severní Ameriky. V České republice býval hojný v teplejších oblastech, odkud byl přechodně zavlékán i do středních poloh. Rostl převážně na polích, čerstvých úhorech, na rumištích a skládkách či při okrajích silnic a železnic. Častější byl v územích s bazickým podkladem, na úživných, sušších a lehčích hlinitých půdách. Od 50. let 20. století však díky změnám v obhospodařování krajiny a zvyšující se chemizaci v zemědělství významně ustoupil a dnes je řazen ke kriticky ohroženým druhům. Z Vysočiny byl znám od Humpolce (not. Čábera 1962 in Čábera 1969), Netína (Dvořák 1906 ZMT), okolí Třebíče (Dvořák 1932) a Náměště nad Oslavou (Formánek 1897, Römer 1855) a Moravských Budějovic (Güttler 1927 ZMT). Nejvíce údajů je ze širšího okolí Mohelna (Nováček 1925 ZMT, Dvořák 1933 ZMT, Römer in Formánek 1897), odkud byl naposledy uváděn ještě v roce 1996 (Unar 1996).
Mapa výskytu - trýzel rozkladitý - Erysimum repandum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Erysimum repandum L. - trýzel rozkladitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 5. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.