Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub - plavuník cypřiškovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Lycopodiophyta - Plavuně
 • Třída: - Lycopodiopsida
 • Řád: Lycopodiales - Plavuňotvaré
 • Čeleď: Lycopodiaceae - Plavuňovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Plavuník cypřiškovitý roste v pásu od střední Francie a severní Itálie do jižní Skandinávie. Dále se vyskytuje v Karpatech a ve východní části Severní Ameriky. Jedná se o nejvzácnější druh z našich třech základních druhů plavuníků. V České republice roste vzácně především v pohraničních pohořích Čech, na Vysočině a v Jeseníkách při okrajích jehličnatých lesů, okrajích cest, vřesovištích a často na lyžařských sjezdovkách. Na Vysočině je druh znám z lyžařské sjezdovky na Čeřínku u Dolních Hutí, kde jej nalezl v roce 2002 M. Švarc (Švarc in Hadinec et al. 2004). Sjezdovka však od této doby byla opakovaně upravována a v roce 2010 byly rostliny ze zdejší nepatrné zbytkové populace analyzovány průtokovým cytometrem s velmi rozporuplným výsledkem. Velikost genomu rostlin sebraných v roce 2010 vykazoval genom o velikosti, korespondující spíše s rostlinami D. complanatum a D. ×zeillerii (Hanušová et al. 2010). Je tedy možné, že v případě, že pokud byly rostliny v r. 2002 správně determinovány, zde již pravděpodobně nerostou. Další recentní lokalita se vyskytuje ve Žďárských vrších u Fryšavy na štěrkové lesní silnici na svahu Křivého javoru (nalezeno v r. 1999 Zabloudil & Růžička in Hadinec & Lustyk 2012, naposledy Juřička 2012 MJ). Nedaleko je též historicky známá lokalita u Nového Města na Mor. v lese Ochoz (Servít 1903 in Kubát 1974). Tento spíše horský druh je na Vysočině rozšířen přirozeně vzácně a o příčiny případného ohrožení lze pouze spekulovat.
Mapa výskytu - plavuník cypřiškovitý - Diphasiastrum tristachyum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub - plavuník cypřiškovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.