Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Trifolium striatum L. - jetel žíhaný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Jetel žíhaný je rozšířený v západní a jižní Evropě po Velkou Británii, Dánsko a jižní Švédsko. Ve střední Evropě se vyskytuje ostrůvkovitě. Dále roste na Krymu, Kavkaze, ve středním Turecku, v severní Africe, na Madeiře, Azorách a Kanárských ostrovech. V České republice jej vzácně můžeme najít v termofytiku a mezofytiku středních a západních Čech, na Moravě téměř jen na Znojemsku. Jeho biotopem jsou výslunné suché písčité a kamenité stráně, okraje cest a polí na nevápnitých, živinami chudých půdách. V první polovině 20. století rostl na západním okraji Třebíče, zejména na stráních kolem zámku (např. Dvořák 1906 ZMT, Picbauer 1907, Suza 1928).
Mapa výskytu - jetel žíhaný - Trifolium striatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Trifolium striatum L. - jetel žíhaný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.