Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Filipendula vulgaris Moench - tužebník obecný v Kraji Vysočina

Tužebník obecný (Filipendula vulgaris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt
Tužebník obecný (Filipendula vulgaris), NPR Mohelenská hadcová step [TR], 16.6.2015, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Tužebník obecný je eurosibiřský druh, jehož výskyt se táhne od Britských ostrovů a západního pobřeží evropského kontinentu do oblasti západní Sibiře, okrajově přesahuje do severozápadní Afriky. Ve střední Evropě doprovází tužebník obecný výslunné travnaté stráně, ale i vlhčí louky na střídavě vlhkých i suchých půdách. V České republice roste roztroušeně až místy hojně v termofytiku a v některých, spíše teplejších částech mezofytika. V karpatské oblasti vystupuje až do podhorských oblastí. Na Vysočině se naopak jedná o vzácný taxon, který má početnější skupinu lokalit pouze na jihovýchodním okraji území v oblasti hadcového tělesa u Mohelna a dále v údolí Rokytné. Jinde na Třebíčsku jsou známé již jen jednotlivé lokality, z nichž výskyt u Korolup (Šimek 1976 MJ) a Moravských Budějovic (Ondráčková 1987 ZMT) je recentně nezvěstný. Dvě ojedinělé lokality pochází ze Svratecka, konkrétně od obcí Meziboří (Čáp 2003 NDOP) a Švařec (not. Čech 2010). Na české straně Vysočiny přesahuje výskyt Filipendula vulgaris do okolí Ledče nad Sázavou. Také se jedná o jednotlivé údaje. Kromě výše zmíněných lokalit existují ještě dva historické údaje o výskytu druhu u Humpolce (Kobrle in Čábera 1969) a Pelhřimova (Jiřík in Anonymus 1966), vždy se však jedná o zřejmě přechodný výskyt na antropogenním stanovišti, kam byl druh pravděpodobně druhotně zavlečen. Ohrožení populací tužebníku obecného spočívá zejména v zarůstání suchých trávníků křovinami a náletem dřevin na mezích a travnatých stráních v důsledku absence pravidelné seče a pastvy. Svou roli hraje také ústup pravidelné seče střídavě vlhkých nivních luk a jejich silná ruderalizace. Výskyt druhu v lemech rozvolněných lesostepních formací může ohrozit nevhodné lesní hospodaření nebo ruderalizace lemů v důsledku eutrofizace z okolních zemědělsky intenzivně využívaných pozemků.
Mapa výskytu - tužebník obecný - Filipendula vulgaris

Lokality

Tužebník obecný (Filipendula vulgaris), NPP Švařec [ZR], 3.6.2016, foto Libor Ekrt
Tužebník obecný (Filipendula vulgaris), NPP Švařec [ZR], 3.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Filipendula vulgaris Moench - tužebník obecný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (28. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.