Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Spergula pentandra L. - kolenec pětimužný v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Kolenec pětimužný je druhem rozšířeným v západní, střední a jižní Evropě po západní Polsko. Roste i v severní Africe, Malé Asii a na Kanárských ostrovech. V České republice se vyskytuje již jen na jihovýchodní Moravě na písčinách u Bzence. Historické údaje od Jihlavy (např. Dvořák 1892 ZMT, Reichardt in Formánek 1897) se podle F. Dvořáka (in Hejný & Slavík 1990) vztahují k druhu S. arvensis. Mylný je pravděpodobně i údaj od Lhánic (Švestka 1943).
Mapa výskytu - kolenec pětimužný - Spergula pentandra

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Spergula pentandra L. - kolenec pětimužný v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.