Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Chrysosplenium oppositifolium L. - mokrýš vstřícnolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Saxifragales - Lomikamenotvaré
  • Čeleď: Saxifragaceae - Lomikamenovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Mokrýš vstřícnolistý je evropským endemitem s výrazně (sub)oceanickým charakterem areálu. V západní Evropě se vyskytuje od severního Portugalska po západní Norsko včetně Britských ostrovů. Územím České republiky a západní částí Polska probíhá severovýchodní hranice jeho souvislého rozšíření. V ČR se vyskytuje zejména v západních pohraničních pohořích od Šumavy po Krkonoše, odkud zasahuje i do vyšších a vlhčích poloh Čech, jako např. do Brd, okolí Železného Brodu či České Lípy. Izolované výskyty jsou známy z okolí Svitav, na Poličsku, až do Železných hor a sz. úpatí Žďárských vrchů. Recentní údaje existují z okolí obcí Rušínov (Rusňák 2002) v CHKO Železné hory a Stružinec (Horník 2008 NDOP) v CHKO Žďárské vrchy. Ve 20. století byl dále udáván např. z PR Údolí Doubravy (naposledy not. Čech 1992 a not. Jirásek 1993 in Hadač & al. 1994). Mokrýš vstřícnolistý roste podobně jako běžně rozšířený mokrýš střídavolistý na lesních prameništích, podél lesních potoků, v olšinách a na vlhčích lesních sutích. Místa jeho výskytu jsou ohrožena zejména lesnickými melioracemi, např. napřimováním lesních potůčků a odvodňováním pramenišť, a převáděním porostů na smrkové monokultury.
Mapa výskytu - mokrýš vstřícnolistý - Chrysosplenium oppositifolium

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Chrysosplenium oppositifolium L. - mokrýš vstřícnolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.