Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Drosera intermedia Hayne - rosnatka prostřední v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
 • Čeleď: Droseraceae - Rosnatkovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • D1 = nejasný případ regionálně nezvěstného či vyhynulého taxonu (DD) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Rosnatka prostřední má v Evropě subatlantský charakter rozšíření. Hojnější je v západní Evropě a v Pobaltí, jinde jsou již jen izolované arely a lokality. Dále roste na atlantském pobřeží Severní Ameriky, na Kubě a v Guyanské vysočině v Jižní Americe. V České republice roste asi na pěti lokalitách na Třeboňsku, dále byla uváděna z Českého lesa a Jizerských hor. Vysazena byla na dvou místech na Dokesku. Schlosser (1843) uvádí tento druh ve své práci jako “Mit dem obigen [D. rotundifolia] bei Teltsch [=Telč]. Historický výskyt druhu u Telče nelze vyloučit, navazoval by tak na přilehlé Jindřichohradecko, kde se druh vyskytuje (Kaplan in Kaplan et al. 2017a). Vzhledem k tomu, že řada údajů v této práci je přinejmenším sporných, uvádíme výskyt D. intermedia u Telče jako nejistý.

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Drosera intermedia Hayne - rosnatka prostřední v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.