Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pinus uncinata subsp. uliginosa (G. E. Neumann) Businský - borovice pyrenejská blatka v Kraji Vysočina

Borovice pyrenejská blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa), NPR Dářko, blatkový bor [ZR], 27.7.2012, foto Libor Ekrt
Borovice pyrenejská blatka (Pinus uncinata subsp. uliginosa), NPR Dářko, blatkový bor [ZR], 27.7.2012, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Pinophyta - Jehličnany
  • Třída: - Pinopsida
  • Řád: Pinales - Borovicotvaré
  • Čeleď: Pinaceae - Borovicovité

Syn.: Pinus rotundata

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Borovice pyrenejská blatka je endemitem malého území ve střední Evropě. Centrem rozšíření je Česká republika, odkud okrajově zasahuje do Rakouska, Německa a Polska. Jedná se o taxonomicky komplikovaný taxon patrně hybridogeního původu. Jejím biotopem jsou rašelinné lesy zpravidla s mocným profilem humolitu. Je diagnostickým druhem specifického vegetačního typu - blatkových borů. V České republice se vyskytuje v Krušných horách, Smrčinách u Aše, Slavkovském lese, Českém lese, na Šumavě, v Novohradských horách, v Třeboňské pánvi, ve Žďárských vrších a v Hrubém Jeseníku. Na Vysočině se vyskytuje pouze v NPR Dářko v CHKO Žďárské vrchy, kde má bohatou populaci. V minulosti byla známa z plochy dnešní NPR Radostínské rašeliniště. V současnosti je však odsud znám jen výskyt hybridů s borovicí lesní (P. sylvestris), označovaných jako P. × rhaetica Brügger nothosubsp. digenea (Beck) K. Richt. Blatka je ohrožena především odvodňováním rašelinišť a rašelinných lesů, při kterém dochází k šíření borovice lesní do blatkových porostů a dochází k výše uvedené nežádoucí hybridizaci a tzv. genetické erozi.

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pinus uncinata subsp. uliginosa (G. E. Neumann) Businský - borovice pyrenejská blatka v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.