Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Vicia dumetorum L. - vikev křovištní v Kraji Vysočina

Vikev křovištní (Vicia dumetorum), Šemíkovice, Výří Skála v údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Vikev křovištní (Vicia dumetorum), Šemíkovice, Výří Skála v údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Fabaceae - Bobovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Vikev křovištní je čistě evropským druhem, kde se vyskytuje především ve východní a střední Evropě, exklávně ve střední Itálii a jižní Skandinávii. Na našem území je vikev křovištní průvodcem světlin a lemů v lesích a může doprovázet i okraje pasek a lesních průseků. Preferuje neutrální až bazické hlubší půdy. Souvislejší rozšíření má především v lesnatých oblastech českého i moravského termofytika a navazujících částí mezofytika, jinde je výskyt vzácný až ojedinělý. Na Vysočinu vyznívá vikev křovištní především v oblasti praebohemika. Pravidelný výskyt pochází zejména z údolí Jihlavy a Oslavy. Nejvýše dosahuje známý výskyt druhu ke Svatoslavi, kde byl historicky zaznamenán u zámečku Waldsteinovo Zátiší (Jičínský 1926 ZMT). Další lokality pochází z údolí Rokytné a listnatých lesů na jižním okraji regionu. Jednotlivé údaje jsou známy ze Svratecka. Zcela ojediněle je druh udáván se severozápadní části regionu, kde výskyt vikve křovištní navazuje na populace ve východních a středních Čechách. Známý je zde jediný recentní výskyt na Chřenovickém hradě (např. Čech 1995 MJ, Marek 2008 NDOP), údaje z Chotěbořska a od Havlíčkova Brodu (např. Jirásek 1993 in Jirásek 1995, Faltys 1990) jsou recentně nezvěstné. Exklávní výskyt na západním okraji Vysočiny u obce Křeč (Židová 1975) vyžaduje ověření a je možné, že se jedná o záměnu a údaj je chybný. Ohrožení populací vikve křovištní spočívá především převodu listnatých lesních společenstev na jehličnaté kultury. Svou roli hraje také ústup světlin a lemů v lesích a na jejich okrajích. Je však poměrně pravděpodobné, že zejména v oblasti jihovýchodního a jižního Třebíčska je druh častější, vyskytuje se ale vzácně v nevelkých populacích a proto je přehlížen. Pro ochranu druhu je důležité podporovat pestrou horizontální i vertikální strukturu v teplých listnatých lesích.
Mapa výskytu - vikev křovištní - Vicia dumetorum
Vikev křovištní (Vicia dumetorum), Šemíkovice, Výří Skála v údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Vikev křovištní (Vicia dumetorum), Šemíkovice, Výří Skála v údolí Rokytné [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Vicia dumetorum L. - vikev křovištní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.