Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. - skalník černoplodý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Rosales - Růžotvaré
  • Čeleď: Rosaceae - Růžovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Skalník černoplodý je typicky kontinentální druh s centrem rozšíření na Sibiři a evropské části Ruska. Směrem na západ dosahuje do střední Evropy a jižní Skandinávie, ale zde již má rozšíření značně disjunktní charakter. V České republice je to velmi vzácný druh rostoucí v lemech a na světlinách teplomilných doubrav na skalnatých jižně exponovaných svazích. Vyskytuje se pouze v návaznosti na průlomová údolí Dyje, Jihlavy, Rokytné, Oslavy, Svitavy a Svratky. Na území Vysočiny zasahuje pouze v údolí Oslavy, kde byl vzácně zaznamenán na skalní ostrožně naproti hradu Lamberk (Roleček in Ekrt et al. 2014). Výskyt na Dřínové hoře a u Dalešického mlýna v údolí Jihlavy (např. Suza 1930b) je dnes již nezvěstný. Cotoneaster laxiflorus je na našem území na okraji svého areálu a vždy zde byl vzácný. Dnes je ohrožený především zánikem svých stanovišť v důsledku ústupu světlých teplomilných doubrav a necitlivých lesnických zásahů (např. převod původních lesostepních formací na borové lesní kultury).
Mapa výskytu - skalník černoplodý - Cotoneaster laxiflorus

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. - skalník černoplodý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (8. 8. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.