Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aconitum lycoctonum L. - oměj vlčí mor v Kraji Vysočina

Oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum), Dyjička, porost na svahu nad Moravskou Dyjí [JI], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum), Dyjička, porost na svahu nad Moravskou Dyjí [JI], 13.8.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
  • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Poddruhy v rámci druhu nerozlišovány. Na Vysočině zřejmě pouze A. l. subsp. lycoctonum.

Ochrana a ohrožení

  • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Oměj vlčí mor je druh euroasijského rozšíření, doprovázející suťové lesy, případně humózní křoviny na vlhčích a stinějších stanovištích. V České republice je jeho výskyt soustředěn do oblastí s výskytem suťových lesů, tedy především říčních údolí ve středních polohách. Podobná situace je také na Vysočině, kde se druh vyskytuje roztroušeně až vzácně především v centrální a východní části území. Početnější údaje pocházejí především z údolí Jihlavy, jednotlivé záznamy pak z Havlíčkobrodska a podhůří Ždárských vrchů, z údolí Moravské Dyje u Dyjičky u Telče a údolí dalších řek v Praebohemiku (Želetavka, Rokytná, Oslava). Na západním okraji regionu byla známa jediná, v současnosti nezvěstná populace u Koberovic v údolí Želivky (Bezděk 1896, Kobrle 1964). Více než polovina známých výskytů druhu je dnes nezvěstná. Pravděpodobně se jedná o důsledek přeměny původních listnatých lesů, případně lískových křovinatých plášťů na jehličnaté kultury. Také dnes je nevhodné lesní hospodaření zaměřené na holosečný způsob pěstování smrkových monokultur hlavním nebezpečím pro recentní populace druhu, pokud nejsou součástí maloplošných chráněných území. Některé populace v údolí Želivky a Jihlavy zanikly pod hladinou vodních nádrží.
Mapa výskytu - oměj vlčí mor - Aconitum lycoctonum

Lokality

Oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum), Dyjička, na svahu nad Moravskou Dyjí [JI], 13.8.2016, foto Libor Ekrt
Oměj vlčí mor pravý (Aconitum lycoctonum), Dyjička, na svahu nad Moravskou Dyjí [JI], 13.8.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aconitum lycoctonum L. - oměj vlčí mor v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (18. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.