Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Groenlandia densa (L.) Fourr. - rdest hustolistý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Alismatales - Žabníkotvaré
  • Čeleď: Potamogetonaceae - Rdestovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Rdestice hustolistá je vytrvalá vodní bylina rozšířená v západní, střední a jižní Evropě, odkud zasahuje do Turecka, Sýrie, Arménie a do středozemní sz. části Afriky. Územím České republiky probíhá lokální východní hranice jejího rozšíření. Celkem byla v ČR známa asi ze 13 lokalit ze širšího východního Polabí. Nejvýše položenou lokalitou pak byl rybník Řeka u Krucemburku, kde ji koncem 19. století sbíral Vitoušek. Během mapování soustavy NATURA 2000 byla nalezena u obce Stružinec v Barchaneckém potoce a v potoce Slubice na hranici Kraje Vysočina (Vozanka 2002 NDOP). Rdestice vyžaduje čistou stojatou až pomalu tekoucí vodu o hloubce asi 10 až 80 cm. Důvodem jejího vymizení je znečištění a eutrofizace vodních toků, přirozeně to pak může být sukcese vodních společenstev. Druh dosud přežívá u Hořan na Kutnohorsku a vysazen byl v tůni na Kokořínsku.
Mapa výskytu - rdest hustolistý - Groenlandia densa

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Groenlandia densa (L.) Fourr. - rdest hustolistý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.