Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Luzula sudetica (Willd.) Schult. - bika sudetská v Kraji Vysočina

Bika sudetská (Luzula sudetica), PR Meandry Svratky u Milov [ZR], 1.7.2016, foto Josef Komárek
Bika sudetská (Luzula sudetica), PR Meandry Svratky u Milov [ZR], 1.7.2016, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C2 = silně ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Bika sudetská roste především v horách a podhůřích evropských pohoří (Pyreneje, střední Francie, Alpy, Karpaty, balkánská pohoří) ve Skandinávii a na Islandu. V České republice se vyskytuje prakticky téměř ve všech pohraničních horských oblastech a ve Žďárských vrších. Údaje z Vysočiny pocházejí z širší oblasti Žďárských vrchů, kde druh roste na rašelinných loukách, rašeliništích a okrajích rybníků. Vyskytuje se zde na řadě maloplošných zvláště chráněných územích jako např. PP Louky v Jeníkově, PP U Tučkovy hájenky, PR Damašek, PR Branty, PR Řeka, PR Olšina u Skleného. Na řadě lokalit ve Žďárských vrších (zejm. ve střední, jižní a východní části území) je v současné době nezvěstná, je včak možné že se jedná pouze o absenci recentních údajů. Ojedinělé nálezy pocházejí i z výše položených oblastí v jihozápadní části Vysočiny. Vzhledem k tomu, že se jedná o determinačně obtížný taxon, je zapotřebí revize těchto údajů specialistou. Ohrožení biky sudetské ve Ždárských vrších je dáno především degradací rašeliništní vegetace odvodněním, ruderalizací, nebo sukcesí vrbin a dřevin. Současné ohrožení je však obtížně posoudit vzhledem k absenci relevantních recentních dat o výskytu druhu.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - bika sudetská - Luzula sudetica

Lokality

Bika sudetská (Luzula sudetica), PR Meandry Svratky u Milov [ZR], 1.7.2016, foto Josef Komárek
Bika sudetská (Luzula sudetica), PR Meandry Svratky u Milov [ZR], 1.7.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Luzula sudetica (Willd.) Schult. - bika sudetská v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 2. 2024).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.