Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium boreale L. - svízel severní v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Na Vysočině pouze G. b. subsp. boreale.

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C4 = téměř ohrožený taxon (NT) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Svízel severní je široce rozšířený cirkumtemperátní druh severní polokoule. V Evropě zasahuje souvisle od východu do severní a střední Evropy. V jižní Evropě chybí a v západní Evropě se vyskytuje exklávně zejména v horských oblastech. Ve střední Evropě doprovází slatinné, vlhké a střídavě vlhké louky, ale i subalpinské trávníky v karech, vždy na živinami a minerálními látkami bohatých půdách. V České republice roste hojně až roztroušeně s těžištěm výskytu v termofytiku a mezofytiku. V chladnějších oblastech s dominancí silikátových hornin chybí, nebo je vzácný. To je i případ Vysočiny. Svízel severní zde hojněji roste pouze na severozápadním okraji v podhůří Železných hor a na západním okraji Žďárských vrchů, kde navazuje na početný výskyt ve východních a středních Čechách. Na jihovýchodní okraji Vysočiny vyznívá výskyt z jižní Moravy. Mimo výše zmíněná území jsou známy již jen jednotlivé lokality na Svratecku, v širším okolí Velkého Meziříčí, jz., j. a jv. Havlíčkova Brodu a na západním okraji Třebíčska. Ohrožení populací svízele severního spočívá především v ústupu hospodaření (seče) na zachovalých, nebo jen částečně narušených loukách. Negativně může působit také intenzivní zemědělské hospodaření spojené s obnovou drnu, hnojením a dosevy. Na Vysočině druh indikuje cenné a alespoň částečně zachovalé luční porosty.

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium boreale L. - svízel severní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.