Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Silene baccifera (L.) Durande - nadmutice bobulnatá v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Caryophyllales - Hvozdíkotvaré
  • Čeleď: Caryophyllaceae - Hvozdíkovité

Syn.: Cucubalus baccifer

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • A2 = regionálně nezvěstný taxon (EX) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Nadmutice bobulnatá je temperátně-submeridionální druh, který roste téměř v celé Evropě mimo britských ostrovů a Skandinávie, zasahuje na z. Sibiř a vytváří izolované arely od Kavkazu až po Írán. V ČR je tato vytrvalá bylina rozšířena především v termofytiku a teplejším mezofytiku, kde doprovází úvaly větších řek. Na Vysočině jde o velmi vzácný druh, který byl v regionu nalezen pouze několikrát v teplejší j. části Třebíčska. Z 19. století pochází údaj C. Roemera od Velkopolského mlýna v údolí Oslavy pod Náměští nad Oslavou (Roemer in Formánek 1887). V roce 1999 sbíral nadmutici L. Čech v údolí Rokytné u Radkovic (Čech 1999 MJ), později byla nalezena i na jiných místech tohoto údolí u Příštpa (Šmarda 2001 ZMT, Houzarová 2012 ZMT). Prozatím naposledy byl druh zaznamenán u Bolíkovic na jednom z přítoků Rokytné (Lvončík 2012 NDOP). Nadmutice bobulnatá roste obvykle v pobřežních křovinách a na okrajích břehových porostů vodních toků, vždy na hlubokých svěžích půdách s vysokým obsahem dusíku. Ač jde o vytrvalý druh, značná dynamika jeho stanovišť (např. přeplavování) způsobuje malou perzistenci druhu na lokalitě, který se v širším prostoru říční nivy objevuje porůznu a po čase zase mizí.
Mapa výskytu - nadmutice bobulnatá - Silene baccifera

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Silene baccifera (L.) Durande - nadmutice bobulnatá v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.