Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Orobanche elatior Sutton - záraza vyšší v Kraji Vysočina

Záraza vyšší (Orobanche elatior), Sobíňov [HB], 29.6.2013, foto Luděk Čech
Záraza vyšší (Orobanche elatior), Sobíňov [HB], 29.6.2013, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Lamiales - Hluchavkotvaré
  • Čeleď: Orobanchaceae - Zárazovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Záraza vyšší je subatlantský druh rozšířený v z. a střední Evropě. Spolu se zárazou zardělou (O. kochii) patří ke dvojici nepříbuzných záraz, parazitujících na chrpách. Taxonomické nejasnosti okolo této dvojice byly uvedeny na pravou míru teprve nedávno (Zázvorka 2010). Hostitelskou rostlinou zárazy vyšší je chrpa čekánek (Centaurea scabiosa). V ČR se jedná o vzácný druh mírně teplých i chladnějších oblastí, který se vyhýbá silně vysýchavým xerotermním lokalitám v termofytiku. Na Vysočině roste tato záraza s jistotou pouze na několika lokalitách v okolí Libice nad Doubravou, Bílku, Sobíňova a Sloupna u Chotěboře v s. části Havlíčkobrodska. Jsou to výslunné travnaté stráně se společenstvy širokolistých suchých trávníků na opukovém podloží tzv. Dlouhé meze v podhůří Železných hor. Údaje o výskytu druhu na krystalických vápencích u Prosetína na Svratecku (not. Čech 2005) je nutno prověřit, neboť se zde může jednat o zárazu zardělou. Z. vyšší je v regionu ohrožena zarůstáním lokalit dřevinami a šířením expanzivních druhů, významným ohrožením je také zalesňování nevyužívaných strání. Lokality na Chotěbořsku nejsou prozatím součástí žádného maloplošného zvláště chráněného území a potřebná péče probíhá jen na malé části z nich.
Mapa výskytu - záraza vyšší - Orobanche elatior

Lokality

Záraza vyšší (Orobanche elatior), Sobíňov [HB], 26.6.2010, foto Luděk Čech
Záraza vyšší (Orobanche elatior), Sobíňov [HB], 26.6.2010, foto Luděk Čech
Záraza vyšší (Orobanche elatior), Sobíňov [HB], 21.6.2005, foto Luděk Čech
Záraza vyšší (Orobanche elatior), Sobíňov [HB], 21.6.2005, foto Luděk Čech

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Orobanche elatior Sutton - záraza vyšší v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.