Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Papaver argemone L. - mák polní v Kraji Vysočina

Mák polní (Papaver argemone), Hosov [JI], 28.5.2008, foto Josef Komárek
Mák polní (Papaver argemone), Hosov [JI], 28.5.2008, foto Josef Komárek

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Papaveraceae - Makovité

Ochrana a ohrožení

 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Vybrané ekologické charakteristiky

 • Archeofyt
 • Naturalizovaný (zdomácnělý) druh

Výskyt a rozšíření

 • Mák polní je jednoletý polní plevel. Za více méně přirozený areál je považována Evropa (kromě sv. části), kde je však jistě z větší části archeofytem (zejména střední a severní Evropa). Dále roste v severní Africe, Anatolii a severním Iránu. V České republice se jedná o typický polní plevel teplejších území s těžištěm rozšíření ve středních a severozápadních Čechách, ale i jinde je místy hojný. Na Vysočině jsou dostupné floristické údaje o jeho výskytu vázané především na západní až severozápadní polovinu regionu a dále na Svratecko a oblast mezi Třebíčí, Náměští nad Oslavou a Velkým Meziříčím. Větší část známých údajů je recentně nezvěstná. Jinde jsou k dispozici jen jednotlivé údaje. Je velmi pravděpodobné, že rozšíření druhu bylo v minulosti podstatně širší, zejména v níže položených oblastech. Vzhledem k absenci recentních floristických údajů je současný výskyt druhu otázkou. Je pravděpodobné, že v níže položených oblastech regionu na severozápadě a jihovýchodě spíše chybí data o výskytu než že by zde druh zcela vymizel. Na druhou stranu, mák polní nejen z krajiny Vysočiny jednoznačně ustoupil a jeho nálezy jsou často náhodné, vázané na okraje polních cest, příkopy silnic nebo ruderální narušované plochy intravilánu obcí. Na polích se kvůli silné chemizaci vyskytuje jen omezeně a často vzácně pouze při okrajích. Na přirozených stanovištích, kterými jsou narušené plochy v suchých stráních a mezích, je vzácný z důvodu ústupu pravidelného narušení například pastvou. Podobně jako v případě jiných vzácných plevelných druhů lze podpořit populace Papaver argemone vytvářením tzv. biopásů při okrajích polí, zejména v nižších a středních polohách, ale také podporou pastvy na skalnatých a suchých stráních.
Mapa výskytu - mák polní - Papaver argemone

Lokality

Mák polní (Papaver argemone), Hosov [JI], 28.5.2008, foto Josef Komárek
Mák polní (Papaver argemone), Hosov [JI], 28.5.2008, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Papaver argemone L. - mák polní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.