Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Arctium nemorosum Lej. - lopuch hajní v Kraji Vysočina

Lopuch hajní (Arctium nemorosum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, [TR], 27.8.2013, foto Libor Ekrt
Lopuch hajní (Arctium nemorosum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, [TR], 27.8.2013, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Lopuch hajní je evropským druhem rostoucím v širokém pásu od Britských ostrovů a sev. Španělska po střední Ural. V České republice roste v lesích nížin a nižších pahorkatin. Na Vysočinu druh proniká z jihomoravského panonika do jižních až jihovýchodních okrajů regionu. Zde je typickou rostlinou světlin, lemů a okrajů cest v teplomilnějších listnatých lesích, zejm. dubohabřinách, případně bučinách a doubravách. Na většině území je výskyt recentně známý. Předpokládáme, že je výskyt lopuchu hajního v mapě podhodnocen, jelikož se často vyskytuje na floristicky nepříliš atraktivních biotopech nebo není rozlišován od běžněji se vyskytujících spíše ruderálních druhů lopuchů. Druh je ohrožen pouze převodem listnatých lesů na jehličnaté kultury. Neprospívá mu velkoplošné používání herbicidů při údržbě pasek.
Mapa výskytu - lopuch hajní - Arctium nemorosum

Lokality

Lopuch hajní (Arctium nemorosum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, [TR], 27.8.2013, foto Libor Ekrt
Lopuch hajní (Arctium nemorosum), PR Údolí Oslavy a Chvojnice, [TR], 27.8.2013, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Arctium nemorosum Lej. - lopuch hajní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (15. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.