Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Lactuca quercina L. - locika dubová v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Locika dubová má omezený, typicky disjunktní areál. Roste ve východní Evropě (Karpaty, Balkán, jižní Ukrajina a jižní Rusko) a na Kavkaze, odkud proniká okrajově do Anatolie. Drobné arely se pak vyskytují i ve střední a ojediněle v jižní Evropě. V České republice roste v podrostu listnatých lesů a v jejich lemech na polostinných místech a na humózních hlinitých půdách. Většinou ji najdeme v dubohabřinách a v lužních lesích, ale nevyhýbá se ani akátinám. Těžiště výskytu leží v panonském termofytiku jižní Moravy. V Čechách je mnohem vzácnější a vyskytuje se ostrůvkovitě zejména ve středních Čechách a Českém středohoří. Na Vysočinu vyznívá locika dubová z panonského termofytika do údolí Jihlavy od Dalešic po Lhánice a do údolí Rouchovanky a Rokytné. Vzhledem k nenápadnosti druhu může být v tomto regionu přehlížena a počet lokalit by mohl být pravděpodobně vyšší než udávají dostupná floristická data. Ohrožení druhu spočívá zejména v intenzivním lesním hospodaření, zejména převodu listnatých lesů na jehličnaté kultury.
Mapa výskytu - locika dubová - Lactuca quercina

Lokality

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Lactuca quercina L. - locika dubová v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (23. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.