Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Scirpus radicans Schkuhr - skřípina kořenující v Kraji Vysočina

Skřípina kořenující (Scirpus radicans), Buková, rybník Broum [JI], 26.6.2006, foto Luděk Čech
Skřípina kořenující (Scirpus radicans), Buková, rybník Broum [JI], 26.6.2006, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Liliopsida - Jednoděložné
  • Řád: Poales - Lipnicotvaré
  • Čeleď: Cyperaceae - Šáchorovité

Ochrana a ohrožení

  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
  • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

  • Skřípina kořenující je euroasijským druhem s velmi zajímavým areálem, který zaujímá úzký pás od střední Evropy a jižní Skandinávie přes střední Asii až do Japonska. V České republice je to rostlina rybničních oblastí, kde doprovází zejména mělké pobřežní litorály a obnažená rybniční dna v pokročilejším stádiu sukcese. Jednotlivě se může vyskytovat na kontaktu hladiny vody a hráze rybníka. Těžiště rozšíření leží v rybničních pánvích jižních Čech a z oblasti Jindřichohradecka tak vyznívá na Vysočinu. Zde se vyskytuje roztroušeně zejména na jihozápadní části území. Početnější výskyt je také znám také z rybniční oblasti mezi Velkým Meziříčím a Žďárem nad Sázavou. Jednotlivé údaje pocházejí z Havlíčkobrodska. Naopak z rybníků v okolí Třebíče a Náměště nad Oslavou není skřípina kořenující dosud známa. Velké množství recentních údajů druhu je především důsledkem cíleného floristického úsilí v posledních dvou desítkách let. Druh byl v minulosti patrně značně přehlížen a nelze tak přesně vyhodnotit míru jeho ústupu. Je však poměrně citlivý na intenzivní rybniční hospodaření, vadí mu především devastace litorální zón vyhrnováním sedimentů, silný tlak rybí obsádky a absence letnění či kolísání vodní hladiny v rybnících. Lze předpokládat, že v oblasti svého častějšího výskytu ustoupil výrazně. Ale díky dlouhodobé možnosti přetrvávání diaspor v rybničních sedimentech může pro podporu jeho populací často stačí jen změna rybničního hospodaření.
Mapa výskytu - skřípina kořenující - Scirpus radicans

Lokality

Skřípina kořenující (Scirpus radicans), Stonařov [JI], 13.7.2006, foto Libor Ekrt
Skřípina kořenující (Scirpus radicans), Stonařov [JI], 13.7.2006, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Scirpus radicans Schkuhr - skřípina kořenující v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (21. 1. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.