Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček hadincovitý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Chlupáček hadincovitý je typickým kontinentálním druhem rostoucím od střední Evropy po střední Asii. V České republice se jedná o velmi vzácný taxon vázaný na rozvolněná společenstva skalních stepí, vřesovišť, písčin a světlých borů na živinami chudších půdách. Vzácně roste ve středních Čechách a Českém středohoří a na jihozápadní Moravě. Jinde je jeho výskyt výjimečný. Na Vysočinu zasahuje do okolí obce Mohelno (např. Teuber 1897 BRNM, Čech 2002–2015).
Mapa výskytu - chlupáček hadincovitý - Pilosella echioides

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Pilosella echioides (Lumn.) F. W. Schultz et Sch. Bip. - chlupáček hadincovitý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (29. 7. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.