Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Senecio paludosus subsp. paludosus L. - starček bažinný pravý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Asterales - Hvězdnicotvaré
  • Čeleď: Asteraceae - Hvězdnicovité

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Starček bažinný pravý roste v severní a východní Evropě od Švédska přes Polsko, Českou a Slovenskou republiku, po Litvu, Ukrajinu, Bělorusko a severní Rumunsko. Izolovaně pak v Rakousku a Bavorsku. V České republice byl nalézán ve středních a východních Čechách, u Svitav, Olomouce a v Nízkém Jeseníku, přičemž naposledy byl v Čechách sbírán za druhé světové války. Zajímavá je historie jeho výskytu ve Žďárských vrších. V roce 1885 jej sbíral Vitoušek (BRNU) a místo výskytu lokalizoval jako “Přibyslav: lesní louka blíže rašeliniště Radostínského” a na druhé položce uvádí, že jej zde rostlo “ke stu trsům”. Poté ještě Kovář (1902 OLM) lokalizoval svůj sběr jako “rašeliny kol rybníka Dářka”. Dále existuje několik údajů od Trhové Kamenice, které byly ale pravděpodobně mylné. Ignorován byl i nález od rybníka Zlámanec u Vortové (Hadač & Hadač 1943), který však byl doložen herbářovou položkou (E. Hadač & Z. Černohorský 1942 MP). V roce 2004 však tento výskyt potvrdil P. Bureš (in Hadinec et al. 2004) a poté byl potvrzen ještě několikrát (naposledy Juřičková & Juřička 2014). Charakter místa výskytu zde odpovídá popisu biotopu z jiných lokalit, což jsou vlhké louky a paseky na těžších půdách. Starček u rybníka Zlámanec roste na rozhraní vlhkých lučních lad a olšiny nedaleko břehu rybníka v relativně malé populaci. Početnost výskytu tohoto kriticky ohroženého taxonu je zde nutno monitorovat a při jejím poklesu bude vhodné využít zkušeností pracovníků občanského sdružení Sagittaria, kteří se kultivací tohoto taxonu zabývají na střední Moravě.

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Senecio paludosus subsp. paludosus L. - starček bažinný pravý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (12. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.