Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Himantoglossum adriaticum H. Baumann - jazýček jadranský v Kraji Vysočina

Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), Šemíkovice, údolí Rokytné, Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), Šemíkovice, údolí Rokytné, Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné

Ochrana a ohrožení

  • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
  • C1t = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu ČR (Grulich 2012)
  • C1 = kriticky ohrožený taxon červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Jazýček jadranský je ikonická, až 75 cm vysoká orchidej s až 6 cm dlouhým, pentlicovitým a šroubovitě stočeným červenofialovým pyskem. Má relativně malý areál, který sahá od střední Itálie, Chorvatska a Slovinska přes východní Rakousko a západní Maďarsko až po Slovensko a Moravu. V České republice byl v minulosti nalezen i v Českém středohoří na úpatí Milešovky a přechodně na Sušicko-horažďovických vápencích (Štech et al. in Lepší et al. 2013). Z Moravy byl znám asi z 6 lokalit v prostoru mezi Znojmem, Mikulovem a Brnem. Dlouhodobě byl za jedinou recentní lokalitu v ČR považován vápencový lůmek západně obce Ketkovice v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice, na území Jihomoravského kraje, ale vzdálený pouze asi 200 m od hranice Kraje Vysočina. V roce 2016 však byla překvapivě nalezena další lokalita v údolí řeky Rokytné nedaleko obce Šemíkovice, již v Kraji Vysočina (not. T. Krejčí 2016, Ekrtová & Ekrt 2016b). Jazýček zde byl v roce 2016 zaznamenán v jediném kvetoucím exempláři na nepatrné plošce bohaté stepní až lemové vegetace vázané na bázemi bohatší sprašové převěje při okraji teplomilné doubravy. Druh je zde ohrožen pouze kompaktním zapojením drnu stepní/lemové vegetace, ve které se případné nové rostliny mohou jen stěží uchytit.
  • Přehled lokalit (PDF ke stažení)
Mapa výskytu - jazýček jadranský - Himantoglossum adriaticum

Lokality

Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), Šemíkovice, údolí Rokytné, Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), Šemíkovice, údolí Rokytné, Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), Šemíkovice, údolí Rokytné, Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt
Jazýček jadranský (Himantoglossum adriaticum), Šemíkovice, údolí Rokytné, Knížecí seč [TR], 18.6.2016, foto Libor Ekrt

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Himantoglossum adriaticum H. Baumann - jazýček jadranský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (27. 9. 2022).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.