Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. - oměj šalamounek v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Ranunculales - Pryskyřníkotvaré
 • Čeleď: Ranunculaceae - Pryskyřníkovité

Ochrana a ohrožení

 • §3 = Ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • A1 = regionálně vyhubený nebo vymizelý taxon (EX) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C3 = zranitelný taxon (VU) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Oměj šalamounek je endemitem Českého masivu a jeho rozšíření je poměrně úzce vázané na české a moravské oreofytikum, odkud vzácně sestupuje do přilehlých oblastí mezofytika. Jedná se o druh vysokobylinných subalpínských niv a horských pramenišť. Z Vysočiny je znám zcela ojedinělý historický sběr ze Žďárských vrchů, lokalizovaný na rašeliniště „Radostín“ nedaleko Ranska (Schwarzel 1871 MJ). Podobně oměj šalamounek lokalizuje „u rašelin u Radostína blíže hájovny“ Domin in Šmarda (1943b) a obdobně „u Velkého Dářka“ jej uvádí i Havelka (1896). Z floristického hlediska je tento údaj mimořádně zajímavý, jelikož je to jediný výskyt druhu bez návaznosti na pohraniční horské oblasti.
Mapa výskytu - oměj šalamounek - Aconitum plicatum

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Aconitum plicatum Köhler ex Rchb. - oměj šalamounek v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.