Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Galium saxatile L. - svízel hercynský v Kraji Vysočina

Svízel hercynský (Galium saxatile), Kamenice u Herálce [HB], 8.6.2007, foto Luděk Čech
Svízel hercynský (Galium saxatile), Kamenice u Herálce [HB], 8.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Gentianales - Hořcotvaré
  • Čeleď: Rubiaceae - Mořenovité

Ochrana a ohrožení

  • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Svízel hercynský je typický atlantský prvek v květeně Evropy. Jeho rozšíření se táhne od severního Španělska a Britských ostrovů do střední Evropy. Českou republikou probíhá východní hranice jeho areálu. Hojněji se vyskytuje na Karlovarsku a v horských oblastech na západním a severním okraji státu, na Šumavě a v Brdech. Směrem na východ je již přítomný jen vzácně, a to především ve vyšších polohách. Na našem území doprovází krátkostébelné horské a podhorské trávníky, světliny a paseky v horských smrkových lesích a obnažené okraje lesních cest. Na Vysočině je jeho výskyt vzácný a ostrůvkovitý. Nejpočetnější skupina lokalit je známa ze Ždárských vrchů. Jediné recentní výskyty ale pocházejí pouze z oblasti severozápadně obce Borová. Ostatní nálezy jsou většinou z 80. a 90. let minulého století a v dnešní době nejsou potvrzeny. Obdobná situace je i na Humpolecku, kde je známa také větší koncentrace jednotlivých lokalit, ale pouze jediná je známa recentně (u Kamenického rybníka u Kamenice u Herálce, Čech 2007 MJ). Ostatní údaje z Humpolecka pochází většinou ze 70. let 20. století. Kromě výše zmíněných území, se Galium saxatile na Vysočině vyskytuje již jen jednotlivě. Kromě historicky udávaného výskytu u Jihlavy (Picbauer in Ambrož 1929), se jedná o recentní údaje z Pelhřimovska (Lidmaň, Čech 2007 MJ), z Jihlavských vrchů (Ekrt 2009 MJ) a z údolí Jevišovky jihozápadně Moravských Budějovic (Šmarda 2003 ZMT). Pro nápadný ústup druhu se obtížně hledá vysvětlení. Je možné, že se jedná pouze o absenci recentních dat, svízel hercynský není nápadný a může být snadno přehlédnut. Kromě ústupu krátkostébelných oligotrofních trávníků nelze říci, že by biotopy pro možný výskyt druhu významně zmizely nebo byly ohroženy.
Mapa výskytu - svízel hercynský - Galium saxatile
Svízel hercynský (Galium saxatile), Kamenice u Herálce [HB], 8.6.2009, foto Josef Komárek
Svízel hercynský (Galium saxatile), Kamenice u Herálce [HB], 8.6.2009, foto Josef Komárek
Svízel hercynský (Galium saxatile), Kamenice u Herálce [HB], 8.6.2009, foto Josef Komárek
Svízel hercynský (Galium saxatile), Kamenice u Herálce [HB], 8.6.2009, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Galium saxatile L. - svízel hercynský v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (19. 2. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.