Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Polygala amara subsp. brachyptera (Chodat) Hayek - vítod hořký krátkokřídlý v Kraji Vysočina

Taxonomické zařazení

  • Říše: Plantae - Rostliny
  • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
  • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
  • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
  • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
  • Řád: Fabales - Bobotvaré
  • Čeleď: Polygalaceae - Vítodovité

Ochrana a ohrožení

  • D2 = nedokonale známý taxon (DD) červeného seznamu Vysočiny recentně se na území vyskytující včetně taxonů vzácných avšak druhotně rozšířených na území Vysočiny (Čech et al. 2017)

Výskyt a rozšíření

  • Vítod hořký krátkokřídlý je taxonem s rozšířením omezeným na Alpy a Karpaty a přilehlá území včetně České republiky. Je to velmi proměnlivý poddruh pravděpodobně hybridogenního původu vytvářející lokální odrůdy. V České republice rostou reliktní izolované populace na hadcích u Želivky již mimo Vysočinu ve Středočeském kraji, v NP Podyjí u Čížova a v údolí Bečvy. Specifická populace vítodu roste na hadcových svazích nad pravým břehem VN Mohelno u Dukovan v PR Dukovanský mlýn. Zatímco J. Kirschner považuje tyto výrazně statnější rostliny za populaci stojící na horní hranici proměnlivosti vítodu nahořklého (Kirschner in Slavík 1997), V. Grulich se domnívá, že se výrazně přibližují variabilitě populace v Podyjí, J. Kirschnerem přiřazované právě k vítodu hořkému (Grulich in Hadinec & Lustyk 2016). Biotopem jsou sušší skalnaté svahy s mělkými půdami na hadcích, kde je vyvinut bazifilní hadcový bor s dominantní pěchavou vápnomilnou (Sesleria caerulea). Populace je zde částečně ohrožena postupným houstnutím lesního porostu, zastiňováním a mezofytizací, potřebné zásahy však zatím nejsou připravovány.
Mapa výskytu - vítod hořký krátkokřídlý - Polygala amara subsp. brachyptera

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Polygala amara subsp. brachyptera (Chodat) Hayek - vítod hořký krátkokřídlý v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (17. 4. 2021).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.