Příroda Vysočiny

Logo - Pobočka ČSO na Vysočině

Tillaea aquatica L. - masnice vodní v Kraji Vysočina

Masnice vodní (Tillaea aquatica), PP Kamenický rybník [HB], 8.6.2007, foto Luděk Čech
Masnice vodní (Tillaea aquatica), PP Kamenický rybník [HB], 8.6.2007, foto Luděk Čech

Taxonomické zařazení

 • Říše: Plantae - Rostliny
 • Podříše: Embryobionta - Vyšší rostliny
 • Nadoddělení: Tracheophyta - Cévnaté rostliny
 • Oddělení: Magnoliophyta - Rostliny krytosemenné
 • Třída: Rosopsida - Vyšší dvouděložné
 • Řád: Saxifragales - Lomikamenotvaré
 • Čeleď: Crassulaceae - Tlusticovité

Ochrana a ohrožení

 • §1 = Kriticky ohrožený zvláště chráněný druh (vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., v platném znění)
 • C2 = ohrožený taxon (EN) červeného seznamu Vysočiny (Čech et al. 2017)
 • C1 = kriticky ohrožený taxon (CR) červeného seznamu jižní části Čech (Lepší et al. 2013)

Výskyt a rozšíření

 • Masnice vodní je značně disjunktivně vyskytující se druh po celé oblasti severní polokoule. Ostrůvkovitě je znám ve střední a severní Evropě, střední a východní Asii a Severní Americe. Jedná se o druh periodicky zaplavovaných míst na březích vodních nádrží a řek. Na našem území je vázán především na obnažená dna rybníků a sádek, kde preferuje především písčitý charakter substrátu. Těžiště jeho rozšíření leží v rybničních oblastech jižních Čech, především na Třeboňsku (Prančl et al. in Kaplan et al. 2016a). Na Vysočině má masnice vodní celkem početnou enklávu výskytu v rybniční oblasti v okolí Žďáru nad Sázavou a Velkého Meziříčí. Na rybnících u Náměště nad Oslavou nebyl druh recentně ověřen a známé doložené údaje z této oblasti pochází 19. a první poloviny 20. století. Poslední známá enkláva výskytu masnice na Vysočině se nachází východně Humpolce u Plačkova a Kamenice u Herálce. Tillaea aquatica je zde historicky známa z Plačkovského rybníka u Plačkova (např. Sofron PL) a recentně z Kamenického rybníka u Kamenice (např. Čech 2005 in Hadinec & Lustyk 2006). Hlavním faktorem omezujícím výskyt masnice vodní je v současnosti příliš krátké letnění rybníků, které rostlinám neumožňuje dokončit reprodukční cyklus. Na rybnících s dostatečnou délkou letnění může být zase rozvoj druhu omezován konkurenčně zdatnějšími vzrůstnějšími druhy, jejichž rozvoji nahrává často významná míra eutrofizace rybničních den. Jelikož se jedná o významný druh nejen České republiky, měla by se jeho ochraně věnovat dlouhodobě cílená pozornost.
Mapa výskytu - masnice vodní - Tillaea aquatica
Masnice vodní (Tillaea aquatica), PP Staropavlovský rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Masnice vodní (Tillaea aquatica), PP Staropavlovský rybník [ZR], 20.6.2012, foto Josef Komárek
Masnice vodní (Tillaea aquatica), Zadní Zhořec, Nový rybník [ZR], 27.6.2016, foto Josef Komárek
Masnice vodní (Tillaea aquatica), Zadní Zhořec, Nový rybník [ZR], 27.6.2016, foto Josef Komárek

Luděk Čech, Libor Ekrt, Ester Ekrtová, Jana Jelínková & Jiří Juřička [eds]

Doporučená citace

Čech L., Ekrt L., Ekrtová E., Jelínková J. & Juřička J. [eds], 2017: Tillaea aquatica L. - masnice vodní v Kraji Vysočina. – Pobočka ČSO na Vysočině, online: www.prirodavysociny.cz (4. 4. 2020).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci projektu Přírodní rozmanitost Vysočiny realizovaného Pobočkou České společnosti ornitologické na Vysočině ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Muzeem Vysočiny Jihlava a Muzeem Vysočiny v Třebíči.